บริการทำความสะอาด

การให้บริการของบริษัทฯ

 • ให้บริการรักษาความสะอาดห้องพักอาศัยแบบรายวัน
 • ให้บริการรักษาความสะอาดอาคารชุดฯแบบสัญญารายปี
 • ให้บริการทำความสะอาด first clean
 • ให้บริการทำความสะอาด big cleaning
 • ให้บริการดูแล บำรุงรักษา สระว่ายน้ำ

1. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

 • การให้บริการของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และหรือที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 • การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความสะอาดของทรัพย์สินและพื้นที่ส่วนกลางของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ให้อยู่ในสภาพสะอาดและสวยงาม

2. ขอบเขตการให้บริการ

นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าด้วยขอบข่ายการให้บริการของบริษัทฯ โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • 2.1 การให้บริการรักษาความสะอาดห้องพักอาศัยแบบรายวัน

ㆍ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด
ㆍ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทำความสะอาดภายในห้องพักอาศัยให้สะอาดตามที่ตกลงกับทางเจ้าของร่วม

 • 2.2 การให้บริการรักษาความสะอาดอาคารชุดฯแบบสัญญารายปี
 • 2.2.1 การทำความสะอาดประจำวัน

ㆍทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง / ล็อบบี้
ㆍกวาด ม็อบ ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
ㆍเข็นม็อบเก็บฝุ่นบริเวณ ทางเดินร่วมสม่ำเสมอ
ㆍเช็ดทำความสะอาด ประตูกระจกทางเข้า-ออก
ㆍปัดฝุ่น พรมเช็ดเท้า
ㆍทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่
ㆍเปลี่ยนทรายในที่เขี่ยบุหรี่ ตามความเหมาะสม (จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง)
ㆍนำขยะไปทิ้ง ทำความสะอาดถังขยะ

 • 2.2.2 การทำความสะอาดภายในสำนักงาน

ㆍกวาด ม็อบ พื้น เข็นม็อบเก็บฝุ่นพื้นที่ทั้งหมด
ㆍเช็ดฝุ่นตามชั้นวางของ ตู้โต๊ะต่าง ๆ โทรศัพท์ และกรอบรูปเท่าที่สามารถจะทำได้
ㆍปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดทำความสะอาดมู่ลี่
ㆍล้างแก้ว ,จานและอื่น ๆ

 • 2.2.3 การทำความสะอาดลิฟท์

ㆍม็อบทำความสะอาดพื้นที่
ㆍทำความสะอาดกระจก, สแตนเลส
ㆍเก็บรอยเปื้อนบริเวณฝ่าผนัง ประตู ทั้งภายใน และภายนอก
ㆍเช็ดทำความสะอาดร่องประตูลิฟท์

 • 2.2.4 การทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง

ㆍม็อบทำความสะอาดพื้นส่วนกลาง
ㆍทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด
ㆍเก็บรอยเปื้อนบริเวณฝาผนัง และฉากกั้นห้อง
ㆍนำขยะไปทิ้งและทำความสะอาดถังขยะ
ㆍเปลี่ยนถุงขยะ

 • 2.2.5 การทำความสะอาดลานจอดรถ/บริเวณทางเดินรถอย่างสม่ำเสมอ

ㆍกวาดพื้นลานจอดอย่างสม่ำเสมอ
ㆍเก็บคราบน้ำมันบริเวณทางเข้าด้านหน้า และบริเวณลานจอด

 • 2.2.6 การทำความสะอาดประจำสัปดาห์

ㆍเช็ดฝุ่น ปัดหยากไย่ตามที่สูง รวมถึงป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ เท่าที่สามารถทำได้
ㆍทำความสะอาดกระจก หน้าต่างรวมทั้งของภายใน และภายนอกสูงไม่เกิน 3 เมตร หรือเท่าที่สามารถใช้มือเอื้อมถึง
ㆍเช็ดทำความสะอาดป้ายชื่อบริษัทฯ
ㆍเช็ดทำความสะอาดศาลพระภูมิ
ㆍล้างและทำความสะอาดถังขยะทั้งหมด

 • 2.2.7 การทำความสะอาดประจำเดือน

ㆍดูแลรักษาพื้นให้สะอาดและตรงตามมาตรฐาน
ㆍเก็บจุดที่สกปรก
ㆍเช็ดทำความสะอาดของขอบบัวล่างและขอบต่าง ๆ
ㆍทำความสะอาดส่วนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม โดยขอบเขตของงานที่ได้รับต้องไม่กระทบต่องานประจำพนักงานที่กำหนดไว้ตามสัญญา

 • 2.2.8 การทำความสะอาดประจำปี

ㆍทำความสะอาดขัดล้างทางเดินส่วนกลาง
ㆍทำความสะอาดขัดล้างลานจอดรถ

 • 2.3 ให้บริการทำความสะอาด first clean

ㆍจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด
ㆍดำเนินการดูแลและทำความสะอาดตามขอบเขตที่ได้ตกลงกับทางผู้ว่าจ้าง ให้ครบถ้วนและลุล่วงตามสัญญาจ้าง

 • 2.4 ให้บริการทำความสะอาด big cleaning

ㆍจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด
ㆍดำเนินการดูแลและทำความสะอาดตามขอบเขตที่ได้ตกลงกับทางผู้ว่าจ้าง ให้ครบถ้วนและลุล่วงตามสัญญาจ้าง

 • 2.5 ให้บริการดูแล บำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

ㆍจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด
ㆍดูแลคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งค่าคลอลีน และค่าความเป็นกรดด่าง
ㆍดูดตระกอนสระว่ายน้ำ
ㆍล้างทำความสะอาดกรองผ้า หรือ กรองทราย (การเปลี่ยนทรายทางผู้ว่าจ้างจัดหา)

ติดต่อเรา

  ช่องทางการติดต่อ

  บริษัท วี ดู พลัส จำกัด 

  63/27 หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140